A visual summary of Statistics Sweden's analysis

Svart: Indikator som typiskt estimeras av en internationell organisation där vi inte har ngt intresse av att genomföra en nationell uppföljning. Att en indikator klassats som vit betyder inte att den automatiskt bedömts vara utan relevans för Sverige.
Grön: Indikator som redan nu produceras och/eller rapporteras nationellt eller internationellt. Eller som lätt kan tas fram och rapporteras. Grön betyder ofta att rapportering redan görs globalt och SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 14 då behöver inget ytterligare göras. Grön betyder inte att det går att redovisa alla föreslagna nedbrytningar.
Orange: Indikator där data/statistik antagligen kan rapporteras men där mer eller mindre utvecklingsarbete krävs för att det ska gå att göra.
Röd: Indikator som kräver stora insatser för att utveckla eller där vi inte på ett enkelt sätt förstår vad som skulle krävas

Goal 1
Goal 2
Goal 3
Goal 4
Goal 5
Goal 6
Goal 7
Goal 8
Goal 9
Goal 10
Goal 11
Goal 12
Goal 13
Goal 14
Goal 15
Goal 16
Goal 17
* Note, it is possible for a country to have two indicators available for a global indicator.

Vem kommer ansvara för indikatorerna?

Det är SCB:s bedömning att indikatoransvar för de flesta indikatoransvariga inte innebär något ytterligare än det som redan görs.Vad innebär indikatoransvar?

  • Hålla koll på vad som finns i FN:s databas
  • Vara del i att rapportera data eller förklara resultat
  • Vara del i att utveckla indikatorer som ännu ej är färdigdefinierade
  • Föreslå viktiga tillägg som ligger inom ramen för målen

Nationella indikatorer i förhållande till globala

Grafen visar att SCB bedömer att vissa mål har fler indikatorer som kan mätas i förhållande till de globalt överenskomna.

Vilken data rapporterar Sverige globalt?

I FN:s databas finns nu information om dessa indikatorer.